NEU STUDENTS IN ADVANCED PROGRAM

LETS DISCUSS IN OUR 4RUM!!!


You are not connected. Please login or register

Music sheets sharring

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Music sheets sharring on Wed Jun 17, 2009 11:48 pm

For those who in concern
High school musical 1&2
1/ All for one 4shared.com/file/50541299/af710...rified=aaac263e

2/ Everyday 4shared.com/file/50541304/1c0a6...rified=aaac263e

3/ Gotta go my own way 4shared.com/file/50541306/efcec...rified=aaac263e
4/ What time is it? 4shared.com/file/50541313/86bf0...rified=aaac263e

5/ You are the music in me 4shared.com/file/50541783/50741...rified=aaac263e

6/ Breaking free 4shared.com/file/50541772/a0eb3...rified=aaac263e

7/ Start of something new 4shared.com/file/50541747/fbac9...rified=aaac263e

8/ We’re all in this together 4shared.com/file/50541780/c97d4...rified=aaac263e

9/ What I’ve been looking for 4shared.com/file/50542000/165e7...rified=aaac263e


Backstreetboys
Incomplete 4shared.com/file/50541180/cdf03...rified=aaac263e

I want it that way 4shared.com/file/50541069/2b6dc...rified=aaac263e

Show me the meaning of being lonely 4shared.com/file/50541198/da308...rified=aaac263e

What makes you different 4shared.com/file/50541209/7eb3b...rified=aaac263e

Drowning 4shared.com/file/50541050/799c2...rified=aaac263e
No one else comes close 4shared.com/file/50541071/3cad7...rified=aaac263e


Beauty and the Beast (Phim Người đẹp và quai vật – Walt Disney)
Be our guest: 4shared.com/file/50085988/d7670...rified=aaac263e
Main title: 4shared.com/file/50085948/7bd24...rified=aaac263e
Something there: 4shared.com/file/50086006/e5623...rified=aaac263e

Casper
4shared.com/file/50086284/c0310...rified=aaac263e


Boa
Amazing Kiss 4shared.com/file/50621130/27d06...rified=aaac263e

Jewel song 4shared.com/file/50621151/68df5...rified=aaac263e

No.1 4shared.com/file/50621167/c4c30...rified=aaac263e

Valentine 4shared.com/file/50621274/4697d...rified=aaac263e

Waiting 4shared.com/file/50621288/c8b98...rified=aaac263e

Atlantis princess 4shared.com/file/50621131/50d75...rified=aaac263e

Don’t start now 4shared.com/file/50621138/290be...rified=aaac263e

Listen to my heart 4shared.com/file/50621158/7f514...rified=aaac263e

Shine we are 4shared.com/file/50621356/9b6db...rified=aaac263e

Every heart
4shared.com/file/50237638/afdec...rified=aaac263e

Hannah Montana
Nobody’s perfect 4shared.com/file/50623321/e0417...rified=aaac263e

Avril Lavigne:
Complicated http://www.zshare.net/download/132995836e898ee8/

Anything but ordinary http://www.zshare.net/download/13299567a5b2bee5/

Don’t tell me http://www.zshare.net/download/13299589a5944cf0/

Fall to pieces http://www.zshare.net/download/13299626674ad9dd/

Forgotten http://www.zshare.net/download/1329963002c830e7/

He wasn’t http://www.zshare.net/download/1329963516ffc043/

How does it feel http://www.zshare.net/download/13299636ccdae5f7/

I’m with you http://www.zshare.net/download/132997315e680406/

Keep holding on http://www.zshare.net/download/13299741fa5b70f6/

My happy ending http://www.zshare.net/download/13299738f647a887/

Nobody’s home http://www.zshare.net/download/13299881795233e8/

Sk8ter boi http://www.zshare.net/download/13299800a29ee8a0/

Slipped away http://www.zshare.net/download/13299775f57f6490/

Take me away http://www.zshare.net/download/13299769d73de57c/

When ur gone http://www.zshare.net/download/1329974671fff881/

Lionel Richie
Endless love 4shared.com/file/50623581/1e23e...rified=aaac263e

Hello 4shared.com/file/50623607/3ddf7...rified=aaac263e

Say you say me 4shared.com/file/50623625/e1e77...rified=aaac263e

Proud of you 4shared.com/file/50623415/c94ef...rified=aaac263e

Hercules:
I won’t say I’m in love: 4shared.com/file/50086044/6f009...rified=aaac263e
Go the distances: 4shared.com/file/50086019/6cc61...rified=aaac263e

Pocahontas:
Colour of the wind: 4shared.com/file/50086134/21836...rified=aaac263e
If I never knew you: 4shared.com/file/50086125/4f9f6...rified=aaac263e

Pirates of the Carribeans 1, 2 and 3:
4shared.com/file/50238034/fa86e...rified=aaac263e

Star wars:
Main Theme 4shared.com/file/50086221/4ab41...rified=aaac263e

Across the star 4shared.com/file/50086145/19c5c...rified=aaac263e

Battle of Heroes 4shared.com/file/50086428/37e5d...rified=aaac263e

Imperial March 4shared.com/file/50086207/91e1d...rified=aaac263e

The flag parade 4shared.com/file/50086327/a215d...rified=aaac263e

The throne room 4shared.com/file/50086178/4c59e...rified=aaac263e

Dual of the fates 4shared.com/file/50086205/7fefb...rified=aaac263e

Anakins dark deeds 4shared.com/file/50086233/bda14...rified=aaac263e


Spiderman:
4shared.com/file/50087020/868b9...rified=aaac263e

Superman:
4shared.com/file/50086975/3cfbc...rified=aaac263e

The lion king
Can you feel the love tonight 4shared.com/file/50085895/b10f2...rified=aaac263e

Be prepared 4shared.com/file/50085781/a4259...rified=aaac263e

Hakuna matata 4shared.com/file/50085825/52fbf...rified=aaac263e

Getting to know you 4shared.com/file/50085752/8882b...rified=aaac263e

Circle of life 4shared.com/file/50085810/9bc57...rified=aaac263e

He lives in you 4shared.com/file/50086177/dce6f...rified=aaac263e

I just can’t wait to be king 4shared.com/file/50085879/263a4...rified=aaac263e

Under the stars 4shared.com/file/50085894/c6081...rified=aaac263e

The little mermaid:
Kiss the girl 4shared.com/file/50085813/90b50...rified=aaac263e

If only 4shared.com/file/50535355/36f22...rified=aaac263e

Part of your world 4shared.com/file/50085857/f3b40...rified=aaac263e

Poor Unfortunate Souls 4shared.com/file/50085874/588b3...rified=aaac263e

She is in love 4shared.com/file/50085787/4d463...rified=aaac263e

Under the sea 4shared.com/file/50085637/af708...rified=aaac263e

Westlife:
My love 4shared.com/file/50535176/9e49c...rified=aaac263e

Season in the sun 4shared.com/file/50535169/17ede...rified=aaac263e

If I let you go 4shared.com/file/50535168/60ead...rified=aaac263e

Swear it again 4shared.com/file/50535076/9f8ba...rified=aaac263e

I have a dream 4shared.com/file/50535083/68794...rified=aaac263e

You raise me up 4shared.com/file/50535037/8ce05...rified=aaac263e

Akon:
Don’t matter: 4shared.com/file/50240019/c1950...rified=aaac263e


Cats
Memory: 4shared.com/file/50239111/1a473...rified=aaac263e

Memory, performed by Richard Clayderman: 4shared.com/file/50241215/731bf...rified=aaac263e

Black Eyed Pea
Where is the love: 4shared.com/file/50239110/76a34...rified=aaac263e


Phantom of the Opera
AllI Ask Of You 4shared.com/file/50534576/21fc0...rified=aaac263e

Angel of music 4shared.com/file/50534607/1bfc1...rified=aaac263e

Masquerade 4shared.com/file/50534619/e55f0...rified=aaac263e

Music Of The Night 4shared.com/file/50534842/56405...rified=aaac263e

Point Of No Return 4shared.com/file/50535020/b9ff5...rified=aaac263e

Prima Donna 4shared.com/file/50534777/557fe...rified=aaac263e

Think Of Me 4shared.com/file/50534912/79d19...rified=aaac263e

Wishing You Were Somehow Here Again 4shared.com/file/50534982/a8132...rified=aaac263e

A love to kill: 4shared.com/file/50240017/262d2...rified=aaac263e

Canon in D: 4shared.com/file/50240646/28d09...rified=aaac263e

Canon in C (My sassy girl, nhạc (Nhạc phim “Cô bạn tinh quái”): 4shared.com/file/50240785/1caee...rified=aaac263e

Full house:
You right now 4shared.com/file/50534388/45514...rified=aaac263e

I think 4shared.com/file/50534370/cc12d...rified=aaac263e

Còn một bài nữa của Fullhouse mà mình không bít tên ^_^ 4shared.com/file/50534398/5c4a7...rified=aaac263e

Xem lý lịch thành viên

2 Some more on Wed Jun 17, 2009 11:50 pm

Michael learn to rock
Take me to you heart 4shared.com/file/50622139/4cb97...rified=aaac263e

That’s why (you go away) 4shared.com/file/50622344/7ecd4...rified=aaac263e

Big big world: 4shared.com/file/50241212/ed7f6...rified=aaac263e


Laputa Castle in the sky
Laputa main theme 4shared.com/file/50533069/3344d...rified=aaac263e

Laputa main theme (easy) 4shared.com/file/50533173/cb486...rified=aaac263e

Laputa in short (Anniversary, hay có tên khác Anniversare hoặc được viết thành:”Cô bé bán diêm”): 4shared.com/file/50533191/bbc52...rified=aaac263e
Hungarian Sonata, performed by Richard Clayderman (Nhạc nền chương trình “Lời hay ý đẹp”): 4shared.com/file/50240783/f5cd4...rified=aaac263e

Souvenir’d enfance, performed by Richarded Clayderman (Nhạc nền chương trình “Dự báo thời tiết”): 4shared.com/file/50241214/41ccd...rified=aaac263e

Do you know where you are going to, performed by Richard Clayderman: 4shared.com/file/50621746/857f2...rified=aaac263e

Greensleeves, performed by Richard Clayderman (nhạn nền phần giới thiệu phim ở HTVC)
4shared.com/file/50781804/85ad0...rified=aaac263e
Yanni

Greensleeves, bản gốc
4shared.com/file/50761973/ea7ad...rified=aaac263e

One’s man dream 4shared.com/file/50622622/c73f8...rified=aaac263e

The rain fall 4shared.com/file/50622590/c8838...rified=aaac263e

Until the last moment 4shared.com/file/50622650/66707...rified=aaac263e

Almost a whisper 4shared.com/file/50622604/1c6a4...rified=aaac263e

Nightingale 4shared.com/file/50622767/d2fbd...rified=aaac263e

Yiruma
Chaconne http://www.zshare.net/download/118148283127fa43/
Destiny of love http://www.zshare.net/download/1181484434172f24/
Do you http://www.zshare.net/download/11814883135cb8ae/
Dream (glay animation) http://www.zshare.net/download/11814886c12754c1/
I http://www.zshare.net/download/118149159a725359/
Indigo http://www.zshare.net/download/1181491791146bee/
Love me http://www.zshare.net/download/1181495418eb9bb4/
Maybe http://www.zshare.net/download/11814958561d4f8e/
Spring time http://www.zshare.net/download/11814989b7490466/
Wait there http://www.zshare.net/download/118149919d823acb/
What beautiful stars http://www.zshare.net/download/11815002bf4b2ba5/
When the love falls http://www.zshare.net/download/11815030978800e2/
Kiss the rain 4shared.com/file/50623049/ba86e...rified=aaac263e
River flows in you 4shared.com/file/50623065/8106c...rified=aaac263e
Shining smile 4shared.com/file/50623083/f6e64...rified=aaac263e
Passing by 4shared.com/file/50780697/7f44a...rified=aaac263e

Dream a little of me 4shared.com/file/50780746/bc2f8...rified=aaac263e

One day I will 4shared.com/file/50780752/a2597...rified=aaac263e
(3 bài cuối được mình lấy từ bộ sưu tập của bạn batong)

God is a girl: 4shared.com/file/50241549/29553...rified=aaac263e

Sweet dream, performed by Jang Nara: 4shared.com/file/50241547/e52d7...rified=aaac263e

[b]Forever, performed by Stratovarious: 4shared.com/file/50241550/6252d...rified=aaac263e
Doraemon: 4shared.com/file/50241548/75926...rified=aaac263e

Aloha, performed by Cool: 4shared.com/file/50242124/3fc28...rified=aaac263e

Disney (một số bản nhạc nền của các phim Walt Disney)
A dream is a wish your heart makes 4shared.com/file/50531598/6f19f...rified=aaac263e

A spoonful of sugar 4shared.com/file/50531597/ffa6e...rified=aaac263e

A whole new world (Aladin) 4shared.com/file/50531596/88a1d...rified=aaac263e

Bibbidi Bobbidi Boo (Câu thần chú của bà tiên trong “Cô bé lọ lem”) 4shared.com/file/50531676/14644...rified=aaac263e

Candle on the water 4shared.com/file/50532324/9363b...rified=aaac263e

Chim Chim Cher-ee 4shared.com/file/50532323/d0722...rified=aaac263e

Cruella Devil (101 con chó đốm) 4shared.com/file/50532322/7a001...rified=aaac263e

Everybody Wants To Be A Cat (Phim gì mà có 3 con mèo quý tộc ấy) 4shared.com/file/50532325/e4648...rified=aaac263e

Friend like me 4shared.com/file/50531923/12250...rified=aaac263e

Giave a little whistle 4shared.com/file/50532123/e83f6...rified=aaac263e

I've Got No Strings 4shared.com/file/50532544/c1b46...rified=aaac263e

It's A Small World (Nhạc nền của Disney Land) 4shared.com/file/50532509/db69d...rified=aaac263e

Mickey Mouse March 4shared.com/file/50532567/6a8b5...rified=aaac263e

Once Upon A Dream 4shared.com/file/50532582/84628...rified=aaac263e

Some Day My Prince Will Come (Bản nhạc Bạch Tuyết hát lúc mở đầu phim cùng hoàng tử) 4shared.com/file/50532707/3f552...rified=aaac263e

Someday 4shared.com/file/50532815/c31c3...rified=aaac263e

Super califragilisticexpialidocious (Mình cũng không bít bài này là gì nữa) 4shared.com/file/50532829/e1872...rified=aaac263e

The Bare Necessities (Nhạc phim “Cậu bé rừng xanh”) 4shared.com/file/50532811/c471f...rified=aaac263e

The Second Star To The Right 4shared.com/file/50532865/8c5da...rified=aaac263e

When I See An Elephant Fly 4shared.com/file/50532916/5bd70...rified=aaac263e

When You Wish Upon A Star 4shared.com/file/50532938/8e594...rified=aaac263e

Whistle While You Work 4shared.com/file/50532987/fd128...rified=aaac263e

Who's Afraid Of The Big Bad Wolf 4shared.com/file/50532952/38d60...rified=aaac263e

You Can Fly! You Can Fly! You Can Fly! 4shared.com/file/50533067/d4fcf...rified=aaac263e

You've Got A Friend In Me 4shared.com/file/50533090/cd007...rified=aaac263e

Zip-A-Dee-Doo-Dah 4shared.com/file/50533073/ca8a0...rified=aaac263e

Link: 4shared.com/file/50242122/d6a12...rified=aaac263e

Tarzan:
Stranger like me (Nghe rất cool) 4shared.com/file/50323570/be715...rified=aaac263e

Son of man 4shared.com/file/50323568/a9b1e...rified=aaac263e

You’ll be in my heart 4shared.com/file/50323569/deb6d...rified=aaac263e

Tong hua (Fairy tail) 4shared.com/file/50540607/26be5...rified=aaac263e
Aloha, performed by Cool
4shared.com/file/50242124/3fc28...rified=aaac263e

Phim Music and Lyric
Don’ write me off 4shared.com/file/50562424/5ecc2...rified=aaac263e

Way back into love 4shared.com/file/50562450/16e07...rified=aaac263e

Nhạc mở đầu phim “Mùi Ngò Gai” (tiếng Hàn) 4shared.com/file/50565656/61d03...rified=aaac263e

Chuyện tình New York:
So in love: 4shared.com/file/50622042/95e85...rified=aaac263e

Song from a secret garden 4shared.com/file/50621599/a3ea9...rified=aaac263e

Four seasons, composed by A. Vivaldi (Cả bốn bài đều là tuyệt tác, nếu rãnh thì các bạn nên nghe qua)
Spring 4shared.com/file/50739599/90624...rified=aaac263e

Summer 4shared.com/file/50739642/b0585...rified=aaac263e

Autumn 4shared.com/file/50739632/ff19c...rified=aaac263e

Winter 4shared.com/file/50739635/617d5...rified=aaac263e

A Lover’s concerto 4shared.com/file/51118661/a935befd/A_Lover_s_Concerto_02_pages_.html?dirPwdVerified=aaac263e
Hotel California 4shared.com/file/51118887/d44b1...rified=aaac263e

How deep is your love 4shared.com/file/51118958/f09812a7/how_deep_is_your_love.html?dirPwdVerified=aaac263e

Scarborough Fair 4shared.com/file/51119106/dcf8f...rified=aaac263e

Yesterday Once More 4shared.com/file/51119169/1a1d472f/yesterday_once_more.html?dirPwdVerified=aaac263e

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết